Interiörguiden

Viktigt att göra rätt med elen

De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, som en elektriker Västerås, fast det finns en del saker du får göra på egen hand. Det gäller bara att du vet vad du får göra och inte. Sedan är det även ett måste att du har kunskaper om hur du ska göra. Det är du som äger fastigheten som är  ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.

Dessa exempel på arbeten får endast utföras av en elinstallatör:

Vad får du göra själv?

Det finns som sagt en del saker du får göra själv. Du får byta propp eller trasig säkring på egen hand. Även återställa utlöst automatsäkring. Du får även byta glödlampor på egen hand, samt lysrör. Montera skarvsladdar kan du även det göra på egen hand. Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar går också det bra.

Andra saker du får göra är att byta fast installerade strömbrytare och vägguttag, som är högst 16 ampere. Men det gäller att du är försiktig. Stäng alltid av huvudströmbrytaren.

Om du är det minsta osäker på något som har med el att göra, då är det bra mycket bättre att anlita en elektriker så att det blir gjort på ett korrekt och rätt sätt. 

 

1 Oct 2019