Interiörguiden

Trappstädning i bostadsrätt?

Om det är så att du äger en bostadsrätt och bor i en trappuppgång med flera andra, så är det oftast styrelsens sak att se till så att det blir trappstädning. Att ha ett trevligt trapphus gör mycket för er som bor där. Det händer ibland att en bostadsrättsförening kan låta någon eller några av dess medlemmar utföra enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet mot nedsatt årsavgift. Sådana göromål är just trappstädning men även enklare trädgårdsskötsel, byte av glödlampor, tillsyn av källarutrymmen med mera. Det är rätt smart att göra på det viset, men absolut inget måste. Det går ju anlita trappstädning så väl som andra tjänster av olika företag.

Vem betalar trappstädning i BRF?

Om du har en bostadsrätt så är du medlem i en bostadsrättförening. Till den så betalar du en avgift. Denna avgift används bland annat till trappstädning men även till andra saker. Månadsavgiften du betalar varje månad går alltså till din bostadsrättsförening. Pengarna använder sedan föreningen till att reparera och sköta om fastigheten och allt som finns på fastighetens område. Vad som ingår i månadsavgiften för bostadsrätten är olika i olika föreningar.

Det är styrelsen i varje bostadsrättsförening och det är de som fattar beslut om den dagliga driften i föreningen. Avgiften för bostadsrätten ska täcka kostnader för det som ägs och förvaltas av föreningen. Det innebär att ni betalar tillsammans för det som ni utnyttjar gemensamt. Avgiften täcker till exempel kostnader för städning av trapphus, sophämtning, gräsklippning och snöröjning. Utöver löpande utgifter för drift och olika tjänster ingår även lån samt underhåll av fastigheten.

18 Apr 2020