Interiörguiden

Taket är som kronan på verket

På ett hus är det taket som är kronan på verket, både bildligt talat och rent praktiskt. Taket är varje byggnads högsta punkt och det som skyddar byggnaden från yttre påverkan. Nya byggnader får moderna tak som isolerar och håller i årtionden framöver, men äldre hus, som ofta sitter på betydligt mer charm än praktiska funktioner, behöver takservice -reparation och ibland hela takomläggningar. Det kan bli dyrt, men det är en investering som betalar av sig i längden.

Olika typer av tak

Det finns ju väldigt många olika typer av tak och varje typ kräver sin specialist. För takomläggning i Lund rekommenderar vi MHT Syd oavsett vilken typ av tak byggnaden i fråga har, för de är specialister på tak - alla tak. Med en sann specialist får man den kvalitet man betalar för och ett tak som håller för årtionden framåt.

Åtgärder

När ett tak är skadat, men ännu inte behöver läggas om helt, så är det bättre att satsa på en takreparation i Lund. Då åtgärdas skadan/problemet utan att större ingrepp görs på byggnaden som sådan. Detta är givetvis både enklare och billigare och löser ofta problemet man har.

En takreparation kan se ut på många olika sätt men är för det mesta mer praktiskt orienterad än estetisk, medan en hel takomläggning givetvis är både och. När detta tak behöver servas i större eller mindre grad så ställs man inför frågan om man ska reparera eller lägga om hela taket. Det är i första hand själva skadan, och takets allmänna kondition, som avgör vilket det blir, men också husägarens ekonomi.

Man vill ju ha ett tak som skänker huset värdighet!

4 Jul 2018