Interiörguiden

Om det uppstår problem med husköpet

Det finns väl inget härligare att ha köpt ett helt nytt hus att inreda! Men, innan ett husköp kan gå igenom så är det en mängd saker som ska göras och det ska gå rätt till väga om man så säger. Det är bland annat viktigt att göra en husbesiktning. Du har skyldigheter att undersöka objektet du köper för att försäkra dig om att det inte finns några fel. Anlita alltid en kvalificerad besiktningsman för att säkerställa att du uppfyller undersökningskravet. Dock är det så att det kan uppstå dolda fel. Då är det bra att ha hjälp av en jurist. De kan detta med vad som gäller vid just dolda fel. För att det ska räknas som ett dolt fel så ska det vara ettt problem som fanns redan när huset köptes men som inte upptäckts trots en noggrann besiktning.

Husbesiktning är mycket viktigt

Just att du ser till att en kvalificerad besiktningsman gör besiktning är noga. Då försäkrar du dig om att huset är i bra skick. Det går då även att hoppas på att inga dolda fel uppstår. Men det ger dig inga garantier, dock är det bra både för dig och den som säljer just att det blir en besiktning utförd. Det finns besiktningsmän du kan anlita för detta så att det blir gjort på rätt sätt. Det är rätt mycket som ska gås igenom just vid en husbesiktning. Du kan läsa mer om husbesiktning här.

3 Mar 2018