Interiörguiden

Att använda flusstråd vid svetsning

En bra sak att ha, vid vissa svetstningstillfällen det är så kallad flusstråd. Det finns idag dels MIG-MAG svets med flusstråd samt att den kan även användas vid mindre svetsnignar. Det är bra att ha rätt sorts svets för det du ska svetsa samt att det är en som kan använda sig av flusstråd. Denna svetståd kan du hitta på Verkstad-Expert där du även kan hitta bra reservdelar till kompressorer

När du ska börja svetsa se då till att alla ytor är rena från både smuts och rost. Det så att du får fina svetsar som är hållbara och starka. 

Svetsning med flusstråd

När du har gjort rent den yta du ska svetsa så bör du se till då att ha en svets som kan använda sig av flusstråd så att det blir bra. Du ska sedan applicera flusstråden på ytan, det genom manuell matning eller genom att använda dig av en automatisk matningsenhet. När flusstråden appliceras på ytan, smälter reaktanten och skapar en skyddande atmosfär som skyddar metallen från oxidation och andra skador.

Värmen som sedan appliceras gör att flusstråden smälter samt att metallerna smälter samman till en bra och hållbar svets. 

Efter du har svetsat klart, så måste du låta ytan svalna av före du kan bearbeta eller använda den. Ta även bort rester av flusstråd så att det blir en ren och en hållbar svets. 

14 Apr 2023